1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Područna kancelarija Kruševac

Zdravstveni centar Kruševac, Kosovska 16, 37000 Kruševac

Tel: 037448020

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Leskovac

Dom zdravlja Leskovac 1.sprat 131/1, Svetozara Markovića 116, 16000 Leskovac

Tel: 016214329

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Pirot

Opšta bolnica, Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Tel: 010312822 lokal 461, 010305461

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Požarevac

Jovana Šerbanovića 10,

Telefon- 012/7100570

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Prokuplje

Opšta bolnica Prokuplje, Pasjačka 2, 18400 Prokuplje

Tel: 064/340 34 38

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OBAVEŠTENJA O NOVOSTIMA

Pravilnici

pdfStruči komentar

docPRAVILNIK o specijalizacijama i uzim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

docPRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJ.UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRDJIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013.god.

docPRAVILNIK o utvrdjivanju cena i naknada za odredjene vrste zdravstvenih usluga koje se pruzaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zastite

docIzmene i dopune Pravilnika o specijalizacijama

docPravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora 2013

docPravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

docPRAVILNIK o listama čekanja 

docPRAVILNIK o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja 76 2013 

docPravilnik o načinu i postupku zaštita prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

docPravilnik o kontroli sprovođenja zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga

docPravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

docPravilnik o nomenklaturi

pdfPravilnik o specijalizacijama

pdfPravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu

pdfPlan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u republici srbiji za 2013. godinu

pdfPravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbedjuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

pdfPravilnik o utvrdjivanju cena i naknada za odredjene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

pdfPravilnik o uslovima,kriterijumima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrdjivanje naknade za njihov rad za 2012.godinu

pdfPravilnik o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom,sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

pdfPravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2012. Godinu

pdfPravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite

pdfPravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i radu lekarskih komisija

pdfPravilnik o standardima za utvrdjivanje privremene sprečenosti za rad

pdfPravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zastite 2011

pdfPravilnik o proveri kveliteta stručnog rada 01 06 2011

pdfPravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

pdfPravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike

pdfPravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika

pdfPravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdrav.delatnosti

pdfPravilnik o pripravničkom stažu

pdfPravilnik o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova

pdfPravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

pdfLista opreme za obavljanje zdravstvene delatnosti

pdf Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus

pdfPravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

pdfPravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravrstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe

pdfPravilnik o vođenju medicinske dokumentacije, načinu upisivanja podataka i sastavljanja izveštaja

pdfPoseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

 

 

kancelarija-za-dijasporu-NIS

Broj lekara

Ukupno upisanih do 31.12.2011. 6.531 lekar

pdfDetaljnije...