Odjava

Brisanje iz imenika RLKJIS zbog promene prebivališta na teritoriju druge RLK Ukoliko član promeni mesto stalnog boravka, tj promeni adresu u ličnoj karti, tako da više se pripada regionalnoj komori za jugoistočnu Srbiju, u koju je upisan, dužan je da promenu dostavi RLKJIS u roku od 30 dana...

KME

Obaveštavamo Vas da je 12. decembra 2015. godine stupio na snagu Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS”, br. 119/07, 23/09, 40/10 i 102/15). Članom 10. navedenog Pravilnika pr...

Zbirne tabele KME

2018  Zbirna tabela LKS – Jul 2018 Tabela primedbi – April 2018 Zbirna tabela LKS – April 2018 Tabela primedbi – Januar 2018 Zbirna tabela LKS – Januar 2018 2017  Tabela primedbi – Oktobar 2017 Zbirna tabela LKS – Oktobar 2017 Tabela primedbi – Jul 2017 Zbirna tabela LKS – Jul 2017 Tabela prime...
Posted in KME