Odlukom Skupštine LKS, opredeljena su sredstva za donaciju i direktnu finansijsku podršku lekarima pogodjenim infekcijom COVID-19.

Podrška LKS lekarima obolelim od COVID 19


Svim lekarima, našim članovima, koji su oboleli i hospitalizovani zbog infekcije COVID 19, planirana je jednokratna donacija u iznosu od 30.000 dinara.
Dokumentacija koju je potrebno priložiti RLK kojoj lekar pripada:

  • Zahtev za isplatu jednokratne donacije članovima LKS (ZAHTEV)
  • Izveštaj o laboratorijskom testiranju
  • Otpusna lista sa bolničkog lečenja iz referentne zdravstvene ustanove za COVID 19 (ili potvrda o hospitalizaciji u privremenim bolnicama) 


Podrška LKS porodici lekara preminulog od COVID 19

Za porodicu lekara, preminulog od posledica bolesti izazvane COVID 19, planirana je jednokratna donacija u visini od 100.000 dinara.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti RLK kojoj je lekar pripadao:

  • Zahtev za isplatu jednokratne donacije porodici preminulog člana LKS (ZAHTEV)
  • Izvod iz matične knjige umrlih
  • Medicinsku dokumentaciju
  • Izvod iz matične knjige rođenih/venčanih za člana porodice-podnosioca zahteva