COVID-19 (Korona) Informacije

Sve informacije o korona virusu i eventualne sumnje na isti možete dobiti od dežurnih epidemiologa:

Informacije u vezi COVID-19 (Korona) virusa

Sve najnovije informacije o Korona virusu, kao i o prisustvu istog u Srbiji, možete da pronađete na internet prezentaciji covid19.rs

Izdavanje privremene licence

Zdravstveni radnik koji je strani državljanin, može neposredno da obavlja zdravstvenu delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, pod uslovom da je dobio privremenu licencu u RS, u skladu sa ovim zakonom.

Obnova licence

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence RLKJIS dostavite zahtev za obnavljanje licence i Potvrdu o radu u zdravstvenoj delatnosti.

Izmena licencnog lista

Lekar je u obavezi da podnese zahtev za promeni licencnog lista ukoliko dođe do:

Izdavanje licence

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom. Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.

Potvrde

Za izdavanje potvrde iz službene evidencije RLKJIS ili „Certificate of good standing” potrebno je dostaviti popunjen zahtev i fotokopiju uplatnice za izdavanje potvrde.

Upis u imenik komore

Upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije vrši se upisom u odgovarajuću regionalnu komoru na osnovu mesta stalnog boravka.U imenik se upisuju samo lekari čija je adresa stalnog boravka na teritoriji jugoistočne Srbije.

Obaveštenja za lekare

.....
Poziv članovima LKS za ponudu On-line testova
Poseban odbor za medicinsko obrazovanje RLKJIS je, imajući u vidu epidemiološku situaciju u RS, u kojoj članovi LKS nisu bili u mogućnosti da obezbede po...
Read More
Obaveštenje SUD ČASTI
Obaveštavaju se stranke iz predmeta Di-3-13-2019 koji je u postupku pred Sudom časti RLKJIS, da se glavna rasprava zakazana za 06.04.2020.godine u 11:00 ne...
Read More

ODLUKE I PLANOVI RLKJIS

ODLUKE 3.sed PO za ME
III redovna sednica PO, održana dana 24.06.2019.godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 3.sed PO za ME
ODLUKE 3.sed PO PZZ PP
III redovna sednica ovog PO, održan dana 19.06.2019.godine sa početkom u 12,00 sati u sedištu RLKJIS, Niš, Jovana Skerlića 25,uz prisustvo pozvanih osnivača-predstavnika privatnih zdravstvenih ustanova PZZ.
ODLUKE 3.sed PO PZZ PP
ODLUKE 2.sed PO PZZ PP
II redovna sednica ovog PO, održana dana 25.04..2019.godine u sedištu RLKJIS, u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO PZZ PP
ODLUKE 3. sed PO SiT DP
III redovna sednica Posebnog odbora, održana dana 14.06.2019.godine sa početkom u 13 časova, u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 3. sed PO SiT DP
ODLUKE 3.sed PO JZ i PZZ DP
III redovna sednica PO zajavno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu održana 22.04.2019.godine u sedištu RLKJIS u Nišu
ODLUKE 3.sed PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
ODLUKE 2.sed PO JZ i PZZ DP
II redovna sednica PO za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu, održana dana 07.03.2019.godine u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
ODLUKE 2. sed PO SiT DP
II redovna sednica PO za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS održana dana 21.02.2019.godine
ODLUKE 2. sed PO SiT DP
By PO za SiT u državnoj praksi
ODLUKE 2.sed PO za ME
II redovna sednica PO za medicinsku etiku RLKJIS održana dana 12.02.2019.godine u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO za ME
By PO za ME
ODLUKE 2.sed PO za SP SN
II redovna sednica Posebnog odbora za stručna pitanja i stručni nadzor RLKJIS, održana dana 28.01.2019.godine u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO za SP SN
By PO za SP i SN
ODLUKE 1.sed PO SP i SN
I redovna sednica PO za stučna pitanja i stručni nadzor RLKJIS, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati na Medicinskom fakultetu u Nišu.
ODLUKE 1.sed PO SP i SN
By PO za SP i SN
Poslovnik o radu PO SP i SN
POSLOVNIK O RADU POSEDNOG ODBORA ZA  STRUČNA PITANJA I STRUČNI NADZOR
Poslovnik o radu PO SP i SN
By PO za SP i SN
ODLUKE 1.sed PO PZZ PP
I redovna sednica PO za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati u sedištu RLKJIS na Medicinskom fakultetu u Nišu.
ODLUKE 1.sed PO PZZ PP
By PO za PZZ PP
ODLUKE 1.sed PO JZ i PZZ DP
I redovna sednica PO za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati na Medicinskom fakultetu u Nišu.
ODLUKE 1.sed PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
Plan rada PO JZ i PZZ DP
PLAN RADA POSEBNOG ODBORA  ZA JZ I PZZ U DRŽAVNOJ PRAKSI RLKJIS ZA 2019.GODINU
Plan rada PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
ODLUKE 1. sed PO SiT DP
I redovna sednica PO za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS, održana dana 12.10.2018.godine sa početkom u 13,00 sati u Nišu.
ODLUKE 1. sed PO SiT DP
By PO za SiT u državnoj praksi
Plan rada PO za SiT u DP
PLAN RADA PO ZA SIT U DP ZA 2018/2019 GODINU
Plan rada PO za SiT u DP
By PO za SiT u državnoj praksi
ODLUKE 1. sed PO za ME
I redovna sednica PO za medicnisku etiku RLKJIS održana dana 26.09.2018.godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 1. sed PO za ME
By PO za ME
Poslovnik o radu PO za ME
POSLOVNIK O RADU POSEBNOG ODBORA ZA MEDICINSKU ETIKU
Poslovnik o radu PO za ME
By PO za ME

Contact Us

Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju
018/292924
Jovana Skerlića 25, 18000 Niš
office@rlkjis.rs