Izdavanje privremene licence

Zdravstveni radnik koji je strani državljanin, može neposredno da obavlja zdravstvenu delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, pod uslovom da je dobio privremenu licencu u RS, u skladu sa ovim zakonom.

Obnova licence

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence RLKJIS dostavite zahtev za obnavljanje licence i Potvrdu o radu u zdravstvenoj delatnosti.

Izmena licencnog lista

Lekar je u obavezi da podnese zahtev za promeni licencnog lista ukoliko dođe do:

Izdavanje licence

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom. Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.

Potvrde

Za izdavanje potvrde iz službene evidencije RLKJIS ili „Certificate of good standing” potrebno je dostaviti popunjen zahtev i fotokopiju uplatnice za izdavanje potvrde.

Upis u imenik komore

Upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije vrši se upisom u odgovarajuću regionalnu komoru na osnovu mesta stalnog boravka.U imenik se upisuju samo lekari čija je adresa stalnog boravka na teritoriji jugoistočne Srbije.

Obaveštenja za lekare

.....
Obaveštenje članovima
Poštovani članovi RLKJIS, obaveštavamo Vas da do 01.10.2023 možete dostaviti predloge za priznanje čanu Komore u skladu sa Pravilnikom o priznanjima LKS...
Read More
Prezentacija izbornih rezultata LKS-RLKJIS
 Prezentacija izbornih rezultata LKS – RLKJIS
Read More
Liste izabranih članova LKS/RLKJIS
   Lista izabranih članova LKS    Lista izabranih članova RLKJIS
Read More
Rok za predaju i povlačenje kandidatura
Danas, 18.04.2022. godine do 24.00 časova ističe rok za podnošenje kandidatura za članove Skupštine LKS i članove skupština RLK.
Read More
Odluka o biračkim mestima
Odluka o birackim mestima
Read More
Informacija o podnošenju kandidatura za članove LKS i RLK
Zainteresovani članovi obrasce kandidatura mogu preuzeti u regionalnoj lekarskoj komori u kojoj su upisani u Imenik Komore.
Read More
Spisak članova RLKJIS po izbornim jedinicama
Spisak članova RLKJIS po izbornim jedinicama – državna praksa Spisak članova RLKJIS po izbornim jedinicama – privatna praksa
Read More
Poslovnik o radu CIK LKS i Rokovnik izbornih radnji
 Poslovnik o radu CIK LKS  Rokovnik izbornih radnji LKS/RLK 2022
Read More
Odluka o utvrđenim izbornim jedinicama
 Odluka o utvrđenim izbornim jedinicama LKS/RLK
Read More
Važno obaveštenje o izborima u LKS/RLK
Redovni izbori za članove Skupštine Lekarske komore Srbije i članove skupština regionalnih lekarskih komora biće održani u nedelju 08. maja 2022. godine.
Read More
Pravilnik o KME 2022
Poštovani članovi lekarske komore, obaveštavamo vas da je od 19.02.2022 godine, stupio na snagu novi Pravilnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji. Svi ...
Read More

ODLUKE I PLANOVI RLKJIS

Poslovnik o radu Skupštine RLKJIS
Poslovnik o radu Skupštine RLKJIS
Poslovnik o radu Skupštine RLKJIS
By Skupština RLKJIS
Poslovnik o radu Izvršnog odbora RLKJIS
Poslovnik o radu Izvršnog odbora RLKJIS
Poslovnik o radu Izvršnog odbora RLKJIS
By Izvrsni odbor RLKJIS
Poslovnik o radu Nadzornog odbora RLKJIS
Poslovnik o radu Nadzornog odbora RLKJIS
Poslovnik o radu Nadzornog odbora RLKJIS
By Nadzorni odbor RLKJIS
Odluke sa I sednice PO za JZ i PZZ u državnoj praksi RLKJIS
I redovna sednica ovog PO, održana dana 24.06.2022.godine sa početkom u 13.00 časova u sedištu RLKJIS, ul. Jovana Skerlića 25, u Nišu.
Odluke sa I sednice PO za JZ i PZZ u državnoj praksi RLKJIS
By PO za JZ i PZZ u DP
Poslovnik o radu posebnog odbora za JZ i PZZ u državnoj praksi RLKJIS
Poslovnik o radu posebnog odbora za JZ i PZZ u državnoj praksi RLKJIS 
Poslovnik o radu posebnog odbora za JZ i PZZ u državnoj praksi RLKJIS
By PO za JZ i PZZ u DP
Odluke sa I sednice PO za ME RLKJIS
I redovna sednica održana dana 29.06.2022.godine sa početkom u 13.00 časova u sedištu RLKJIS u Nišu.
Odluke sa I sednice PO za ME RLKJIS
By PO za ME RLKJIS
Poslovnik o radu posebnog odbora za medicinsku etiku RLKJIS
Poslovnik o radu posebnog odbora za medicinsku etiku RLKJIS     
Poslovnik o radu posebnog odbora za medicinsku etiku RLKJIS
By PO za ME RLKJIS

Contact Us

Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju
018/292924
Jovana Skerlića 25, 18000 Niš
office@rlkjis.rs