Važno obaveštenje o izborima u LKS/RLK

Redovni izbori za članove Skupštine Lekarske komore Srbije i članove skupština regionalnih lekarskih komora biće održani u nedelju 08. maja 2022. godine.

Izdavanje privremene licence

Zdravstveni radnik koji je strani državljanin, može neposredno da obavlja zdravstvenu delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, pod uslovom da je dobio privremenu licencu u RS, u skladu sa ovim zakonom.

Obnova licence

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence RLKJIS dostavite zahtev za obnavljanje licence i Potvrdu o radu u zdravstvenoj delatnosti.

Izmena licencnog lista

Lekar je u obavezi da podnese zahtev za promeni licencnog lista ukoliko dođe do:

Izdavanje licence

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom. Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.

Potvrde

Za izdavanje potvrde iz službene evidencije RLKJIS ili „Certificate of good standing” potrebno je dostaviti popunjen zahtev i fotokopiju uplatnice za izdavanje potvrde.

Upis u imenik komore

Upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije vrši se upisom u odgovarajuću regionalnu komoru na osnovu mesta stalnog boravka.U imenik se upisuju samo lekari čija je adresa stalnog boravka na teritoriji jugoistočne Srbije.

Obaveštenja za lekare

.....
Prezentacija izbornih rezultata LKS-RLKJIS
 Prezentacija izbornih rezultata LKS – RLKJIS
Read More
Liste izabranih članova LKS/RLKJIS
   Lista izabranih članova LKS    Lista izabranih članova RLKJIS
Read More
Rok za predaju i povlačenje kandidatura
Danas, 18.04.2022. godine do 24.00 časova ističe rok za podnošenje kandidatura za članove Skupštine LKS i članove skupština RLK.
Read More
Odluka o biračkim mestima
Odluka o birackim mestima
Read More
Informacija o podnošenju kandidatura za članove LKS i RLK
Zainteresovani članovi obrasce kandidatura mogu preuzeti u regionalnoj lekarskoj komori u kojoj su upisani u Imenik Komore.
Read More

ODLUKE I PLANOVI RLKJIS

ODLUKE 3.sed PO za ME
III redovna sednica PO, održana dana 24.06.2019.godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 3.sed PO za ME
ODLUKE 3.sed PO PZZ PP
III redovna sednica ovog PO, održan dana 19.06.2019.godine sa početkom u 12,00 sati u sedištu RLKJIS, Niš, Jovana Skerlića 25,uz prisustvo pozvanih osnivača-predstavnika privatnih zdravstvenih ustanova PZZ.
ODLUKE 3.sed PO PZZ PP
ODLUKE 2.sed PO PZZ PP
II redovna sednica ovog PO, održana dana 25.04..2019.godine u sedištu RLKJIS, u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO PZZ PP
ODLUKE 3. sed PO SiT DP
III redovna sednica Posebnog odbora, održana dana 14.06.2019.godine sa početkom u 13 časova, u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 3. sed PO SiT DP
ODLUKE 3.sed PO JZ i PZZ DP
III redovna sednica PO zajavno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu održana 22.04.2019.godine u sedištu RLKJIS u Nišu
ODLUKE 3.sed PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
ODLUKE 2.sed PO JZ i PZZ DP
II redovna sednica PO za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu, održana dana 07.03.2019.godine u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
ODLUKE 2. sed PO SiT DP
II redovna sednica PO za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS održana dana 21.02.2019.godine
ODLUKE 2. sed PO SiT DP
By PO za SiT u državnoj praksi
ODLUKE 2.sed PO za ME
II redovna sednica PO za medicinsku etiku RLKJIS održana dana 12.02.2019.godine u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO za ME
By PO za ME
ODLUKE 2.sed PO za SP SN
II redovna sednica Posebnog odbora za stručna pitanja i stručni nadzor RLKJIS, održana dana 28.01.2019.godine u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO za SP SN
By PO za SP i SN
ODLUKE 1.sed PO SP i SN
I redovna sednica PO za stučna pitanja i stručni nadzor RLKJIS, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati na Medicinskom fakultetu u Nišu.
ODLUKE 1.sed PO SP i SN
By PO za SP i SN
Poslovnik o radu PO SP i SN
POSLOVNIK O RADU POSEDNOG ODBORA ZA  STRUČNA PITANJA I STRUČNI NADZOR
Poslovnik o radu PO SP i SN
By PO za SP i SN
ODLUKE 1.sed PO PZZ PP
I redovna sednica PO za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati u sedištu RLKJIS na Medicinskom fakultetu u Nišu.
ODLUKE 1.sed PO PZZ PP
By PO za PZZ PP
ODLUKE 1.sed PO JZ i PZZ DP
I redovna sednica PO za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati na Medicinskom fakultetu u Nišu.
ODLUKE 1.sed PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
Plan rada PO JZ i PZZ DP
PLAN RADA POSEBNOG ODBORA  ZA JZ I PZZ U DRŽAVNOJ PRAKSI RLKJIS ZA 2019.GODINU
Plan rada PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
ODLUKE 1. sed PO SiT DP
I redovna sednica PO za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS, održana dana 12.10.2018.godine sa početkom u 13,00 sati u Nišu.
ODLUKE 1. sed PO SiT DP
By PO za SiT u državnoj praksi
Plan rada PO za SiT u DP
PLAN RADA PO ZA SIT U DP ZA 2018/2019 GODINU
Plan rada PO za SiT u DP
By PO za SiT u državnoj praksi
ODLUKE 1. sed PO za ME
I redovna sednica PO za medicnisku etiku RLKJIS održana dana 26.09.2018.godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 1. sed PO za ME
By PO za ME
Poslovnik o radu PO za ME
POSLOVNIK O RADU POSEBNOG ODBORA ZA MEDICINSKU ETIKU
Poslovnik o radu PO za ME
By PO za ME

Contact Us

Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju
018/292924
Jovana Skerlića 25, 18000 Niš
office@rlkjis.rs