Važno obaveštenje o izborima u LKS/RLK

Redovni izbori za članove Skupštine Lekarske komore Srbije i članove skupština regionalnih lekarskih komora biće održani u nedelju 08. maja 2022. godine.

Izdavanje privremene licence

Zdravstveni radnik koji je strani državljanin, može neposredno da obavlja zdravstvenu delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, pod uslovom da je dobio privremenu licencu u RS, u skladu sa ovim zakonom.

Obnova licence

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence RLKJIS dostavite zahtev za obnavljanje licence i Potvrdu o radu u zdravstvenoj delatnosti.

Izmena licencnog lista

Lekar je u obavezi da podnese zahtev za promeni licencnog lista ukoliko dođe do:

Izdavanje licence

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom. Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.

Potvrde

Za izdavanje potvrde iz službene evidencije RLKJIS ili „Certificate of good standing” potrebno je dostaviti popunjen zahtev i fotokopiju uplatnice za izdavanje potvrde.

Upis u imenik komore

Upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije vrši se upisom u odgovarajuću regionalnu komoru na osnovu mesta stalnog boravka.U imenik se upisuju samo lekari čija je adresa stalnog boravka na teritoriji jugoistočne Srbije.

Obaveštenja za lekare

.....
Prezentacija izbornih rezultata LKS-RLKJIS
 Prezentacija izbornih rezultata LKS – RLKJIS
Read More
Liste izabranih članova LKS/RLKJIS
   Lista izabranih članova LKS    Lista izabranih članova RLKJIS
Read More
Rok za predaju i povlačenje kandidatura
Danas, 18.04.2022. godine do 24.00 časova ističe rok za podnošenje kandidatura za članove Skupštine LKS i članove skupština RLK.
Read More
Odluka o biračkim mestima
Odluka o birackim mestima
Read More
Informacija o podnošenju kandidatura za članove LKS i RLK
Zainteresovani članovi obrasce kandidatura mogu preuzeti u regionalnoj lekarskoj komori u kojoj su upisani u Imenik Komore.
Read More

ODLUKE I PLANOVI RLKJIS

Poslovnik o radu Skupštine RLKJIS
Poslovnik o radu Skupštine RLKJIS
Poslovnik o radu Skupštine RLKJIS
By Skupština RLKJIS
Poslovnik o radu Izvršnog odbora RLKJIS
Poslovnik o radu Izvršnog odbora RLKJIS
Poslovnik o radu Izvršnog odbora RLKJIS
By Izvrsni odbor RLKJIS
Poslovnik o radu Nadzornog odbora RLKJIS
Poslovnik o radu Nadzornog odbora RLKJIS
Poslovnik o radu Nadzornog odbora RLKJIS
By Nadzorni odbor RLKJIS
Odluke sa I sednice PO za JZ i PZZ u državnoj praksi RLKJIS
I redovna sednica ovog PO, održana dana 24.06.2022.godine sa početkom u 13.00 časova u sedištu RLKJIS, ul. Jovana Skerlića 25, u Nišu.
Odluke sa I sednice PO za JZ i PZZ u državnoj praksi RLKJIS
By PO za JZ i PZZ u DP
Poslovnik o radu posebnog odbora za JZ i PZZ u državnoj praksi RLKJIS
Poslovnik o radu posebnog odbora za JZ i PZZ u državnoj praksi RLKJIS 
Poslovnik o radu posebnog odbora za JZ i PZZ u državnoj praksi RLKJIS
By PO za JZ i PZZ u DP
Odluke sa I sednice PO za ME RLKJIS
I redovna sednica održana dana 29.06.2022.godine sa početkom u 13.00 časova u sedištu RLKJIS u Nišu.
Odluke sa I sednice PO za ME RLKJIS
By PO za ME RLKJIS
Poslovnik o radu posebnog odbora za medicinsku etiku RLKJIS
Poslovnik o radu posebnog odbora za medicinsku etiku RLKJIS     
Poslovnik o radu posebnog odbora za medicinsku etiku RLKJIS
By PO za ME RLKJIS

Contact Us

Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju
018/292924
Jovana Skerlića 25, 18000 Niš
office@rlkjis.rs