Srećnu  Novu 2020. godinu i božićne praznike  žele Vam

Predsednik RLKJISProf. dr Boris Đinđić Delegati RLKJIS Stručna služba RLKJIS

Izdavanje privremene licence

Zdravstveni radnik koji je strani državljanin, može neposredno da obavlja zdravstvenu delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, pod uslovom da je dobio privremenu licencu u RS, u skladu sa ovim zakonom.Privremena licenca se izdaje zdravstvenom radniku koji je strani državljanin, ako pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuje ulazak, kretanje i boravak stranih državljana […]

Obnova licence

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence RLKJIS dostavite zahtev za obnavljanje licence i Potvrdu o radu u zdravstvenoj delatnosti.

Izmena licencnog lista

Lekar je u obavezi da podnese zahtev za promeni licencnog lista ukoliko dođe do:

Izdavanje licence

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom. Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.

Potvrde

Za izdavanje potvrde iz službene evidencije RLKJIS ili „Certificate of good standing” potrebno je dostaviti popunjen zahtev i fotokopiju uplatnice za izdavanje potvrde.

Upis u imenik komore

Upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije vrši se upisom u odgovarajuću regionalnu komoru na osnovu mesta stalnog boravka.U imenik se upisuju samo lekari čija je adresa stalnog boravka na teritoriji jugoistočne Srbije.

Obaveštenja za lekare

.....
Novim Zakonom o ZZ su uvedene izmene u postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci.
Poštovani članovi, Obaveštavamo Vas da je donet novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti dana 03.04.2019 godine, da je objavljen u Službenom glasniku br. 25/19...
Read More
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Poštovani lekari, članovi regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, obaveštavamo Vas da je 11.04.2019 godine, stupio na snagu novi Zakon o zdravs...
Read More
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Poštovani lekari, članovi regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, obaveštavamo Vas da je 11.04.2019 godine, stupio na snagu novi Zakon o zdravs...
Read More
Članarina
Članom 32. Zakona o komorama zdravstvenih radnika je propisano da su „ članovi komore dužni da uredno plaćaju članarinu, nadoknadu za upis u Imenik ka...
Read More
Odjava
Brisanje iz imenika RLKJIS zbog promene prebivališta na teritoriju druge RLK Ukoliko član promeni mesto stalnog boravka, tj promeni adresu u ličnoj karti,...
Read More
KME
Obaveštavamo Vas da je 12. decembra 2015. godine stupio na snagu Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje l...
Read More

ODLUKE I PLANOVI RLKJIS

ODLUKE 3.sed PO za ME
III redovna sednica PO, održana dana 24.06.2019.godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 3.sed PO za ME
ODLUKE 3.sed PO PZZ PP
III redovna sednica ovog PO, održan dana 19.06.2019.godine sa početkom u 12,00 sati u sedištu RLKJIS, Niš, Jovana Skerlića 25,uz prisustvo pozvanih osnivača-predstavnika privatnih zdravstvenih ustanova PZZ.
ODLUKE 3.sed PO PZZ PP
ODLUKE 2.sed PO PZZ PP
II redovna sednica ovog PO, održana dana 25.04..2019.godine u sedištu RLKJIS, u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO PZZ PP
ODLUKE 3. sed PO SiT DP
III redovna sednica Posebnog odbora, održana dana 14.06.2019.godine sa početkom u 13 časova, u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 3. sed PO SiT DP
ODLUKE 3.sed PO JZ i PZZ DP
III redovna sednica PO zajavno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu održana 22.04.2019.godine u sedištu RLKJIS u Nišu
ODLUKE 3.sed PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
ODLUKE 2.sed PO JZ i PZZ DP
II redovna sednica PO za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu, održana dana 07.03.2019.godine u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
ODLUKE 2. sed PO SiT DP
II redovna sednica PO za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS održana dana 21.02.2019.godine
ODLUKE 2. sed PO SiT DP
By PO za SiT u državnoj praksi
ODLUKE 2.sed PO za ME
II redovna sednica PO za medicinsku etiku RLKJIS održana dana 12.02.2019.godine u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO za ME
By PO za ME
ODLUKE 2.sed PO za SP SN
II redovna sednica Posebnog odbora za stručna pitanja i stručni nadzor RLKJIS, održana dana 28.01.2019.godine u Nišu.
ODLUKE 2.sed PO za SP SN
By PO za SP i SN
ODLUKE 1.sed PO SP i SN
I redovna sednica PO za stučna pitanja i stručni nadzor RLKJIS, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati na Medicinskom fakultetu u Nišu.
ODLUKE 1.sed PO SP i SN
By PO za SP i SN
Poslovnik o radu PO SP i SN
POSLOVNIK O RADU POSEDNOG ODBORA ZA  STRUČNA PITANJA I STRUČNI NADZOR
Poslovnik o radu PO SP i SN
By PO za SP i SN
ODLUKE 1.sed PO PZZ PP
I redovna sednica PO za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati u sedištu RLKJIS na Medicinskom fakultetu u Nišu.
ODLUKE 1.sed PO PZZ PP
By PO za PZZ PP
ODLUKE 1.sed PO JZ i PZZ DP
I redovna sednica PO za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati na Medicinskom fakultetu u Nišu.
ODLUKE 1.sed PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
Plan rada PO JZ i PZZ DP
PLAN RADA POSEBNOG ODBORA  ZA JZ I PZZ U DRŽAVNOJ PRAKSI RLKJIS ZA 2019.GODINU
Plan rada PO JZ i PZZ DP
By PO za JZ i PZZ DP
ODLUKE 1. sed PO SiT DP
I redovna sednica PO za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS, održana dana 12.10.2018.godine sa početkom u 13,00 sati u Nišu.
ODLUKE 1. sed PO SiT DP
By PO za SiT u državnoj praksi
Plan rada PO za SiT u DP
PLAN RADA PO ZA SIT U DP ZA 2018/2019 GODINU
Plan rada PO za SiT u DP
By PO za SiT u državnoj praksi
ODLUKE 1. sed PO za ME
I redovna sednica PO za medicnisku etiku RLKJIS održana dana 26.09.2018.godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu RLKJIS u Nišu.
ODLUKE 1. sed PO za ME
By PO za ME
Poslovnik o radu PO za ME
POSLOVNIK O RADU POSEBNOG ODBORA ZA MEDICINSKU ETIKU
Poslovnik o radu PO za ME
By PO za ME

Contact Us

Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju
018/292924
Jovana Skerlića 25, 18000 Niš
office@rlkjis.rs