Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom.

Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.

Nadležna Komora izdaje licencu:

  • zdravstvenom radniku članu Komore koji je položio stručni ispit
  • zdravstvenom radniku stranom državljaninu koji na teritoriji Republike Srbije povremeno obavlja zdravstvenu delatnost (poslovno-tehnička saradnja, stručno konsultantske usluge), nadležnoj komori podnosi dokaz o članstvu u komori, odnosno staleškom udruženju kao i važeću licencu zemlje u kojoj obavlja zdravstvenu delatnost

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA RADNO ANGAŽOVANE LEKARE

  • potvrda o radnom odnosu ili fotokopija Ugovora o radu
  • fotokopija overenog naloga u računovodstvu svoje zdravstvene ustanove o plaćanju mesečne članarine
  • fotokopija uplatnice o plaćenoj naknadi za izdavanje licence na žiro račun Lekarske komore Srbije

Zahtev za izdavanje licence za radno angažovane lekare

Nalog za obustavu članarine

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA NEZAPOSLENE LEKARE

  • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
  • fotokopija uplatnice o plaćenoj naknadi za izdavanje licence na žiro račun Lekarske komore Srbije
  • dokaz o nezaposlenosti (uverenje nadležne NSZ)

Zahtev za izdavanje licence za nezaposlene lekare