Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Zdravstveni savet Srbije odobrio akreditaciju još tri online testa u oktobarskom roku 2020 

Testove možete da rešite onlajn, bez kotizacije.

Pomenuti testovi su akreditovani pod brojevima: 

A-1-105/19 – Postupak pred sudovima časti LKS, (broj bodova – 5)

A-1-106/19 – Krivično-pravna i građansko-pravna odgovornost lekara, (broj bodova – 5)

A-1-107/19 – Etički aspekt rada lekara i Kodeks medicinske etike LKS, (broj bodova – 5)

A-1-108/19 – Vođenje medicinske dokumentacije. (broj bodova – 5)

C-1-50/20 – Kardiovaskularni sistem i Kovid-19 (30 pitanja, broj bodova – 3)

C-1-51/20 – Radiološke manfestacije Kovid-19 pneumonije (30 pitanja, broj bodova – 3)

C-1-52/20 – Sta je grip? (40 pitanja, broj bodova – 4)

Rešavanju testova, kao i potrebnoj literaturi i autorskim radovima, možete pristupiti prijavom na:

https://www.lkv.org.rs/PagesUser/TestLogin.aspx