Poštovane koleginice i kolege,

Testove možete da rešite onlajn, bez kotizacije.

Pomenuti testovi su akreditovani pod brojevima:

C-1-24/21 – Postupak pred sudovima časti LKS, (broj bodova – 5)
C-1-25/21 – Krivično-pravna i građansko-pravna odgovornost lekara, (broj bodova – 5)
C-1-26/21 – Etički aspekt rada lekara i Kodeks medicinske etike LKS, (broj bodova – 5)
C-1-27/21 – Vođenje medicinske dokumentacije. (broj bodova – 5)
C-1-50/20 – Kardiovaskularni sistem i Kovid-19 (30 pitanja, broj bodova – 3)

C-1-51/20 – Radiološke manfestacije Kovid-19 pneumonije (30 pitanja, broj bodova – 3)

C-1-52/20 – Sta je grip? (40 pitanja, broj bodova – 4)

Rešavanju testova, kao i potrebnoj literaturi i autorskim radovima, možete pristupiti prijavom na:

https://www.lkv.org.rs/PagesUser/TestLogin.aspx

Tabele besplatnih KME programa po akreditacionim rokovima:

JANUAR 2023
OKTOBAR 2022
JUL 2022
APRIL 2022