Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Zdravstveni savet Srbije odobrio akreditaciju četiri testa u organizaciji pravne službe Lekarske komore Srbije i regionalnih lekarskih komora. 

Testove možete da rešite onlajn, bez kotizacije, a svaki test obezbeđuje po 5 KME bodova.

Pomenuti testovi su akreditovani pod brojevima: 

A-1-105/19 – Postupak pred sudovima časti LKS

A-1-106/19 – Krivično-pravna i građansko-pravna odgovornost lekara,

A-1-107/19 – Etički aspekt rada lekara i Kodeks medicinske etike LKS,

A-1-108/19 – Vođenje medicinske dokumentacije.

Rešavanju testova, kao i potrebnoj literaturi i autorskim radovima, možete pristupiti prijavom na:

https://www.lkv.org.rs/PagesUser/TestLogin.aspx