Za izdavanje potvrde iz službene evidencije RLKJIS ili „Certificate of good standing” potrebno je dostaviti popunjen zahtev i fotokopiju uplatnice za izdavanje potvrde.

Potvrdu možete dobiti:

  • u slučaju da Vam je zbog radnog angažovanja potreban dokaz da ste u postupuku izdavanja licence
  • u postupku otvaranja privatne zdravstvene ustanove, gde Vam je ukoliko ste ponzioner potreban i zahtev za davanje saglasnosti
  • ukoliko planirate radno angažovanje u inostranstvu, potreban Vam je „Certificate of good standing”
  • u pojedinačnim slućajevima kada Vam je potrebna potvrda da niste član komore

Zahtev za izdavanje potvrde

Zahtev za davanje saglasnosti za otvaranje privatne prakse (za korisnike starosne penzije)

Zahtev za izdavanje Good Standing sertifikata

Zahtev za izdavanje potvrde da niste upisani u evidenciju lekarske komore