Sve najnovije informacije o Korona virusu, kao i o prisustvu istog u Srbiji, možete da pronađete na internet prezentaciji covid19.rs

Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa novonastalom epidemiološkom situacijom prenosimo vam preporuke Svetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja RS o merama prevencije protiv širenja virusa COVID-19. 

Preporuke Svetske zdravstvene organizacije – Racionalna upotreba lične zaštitne opreme protiv zaraze koronavirusom 2019. – 28. februar 2020Zaraza koronavirusom 2019. (COVID-19), prouzrokovana virusom COVID-19, prvi put je otkrivena u Vuhanu u Kini u decembru 2019. Generalni direktor SZO je 30. januara 2020. izjavio da trenutna epidemija predstavlja vanrednu situaciju u javnom zdravstvu, međunarodnog karaktera.
Ovaj dokument sažima preporuke SZO za racionalnu upotrebu lične zaštitne opreme (LZO) u zdravstvenim ustanovama i javnim sredinama, kao i tokom rukovanja teretom, u tom kontekstu, LZO uključuje rukavice, medicinske maske, zaštitne naočare ili štitnike za lice, zaštitne mantile, kao i, u toku određenih postupaka, respiratore (tj. N95 ili FFP2 standardni ili ekvivalent) i kecelje.
Ovaj dokument je namenjen onima koji učestvuju u distribuciji i upravljanju LZO, kao i javnim zdravstvenim organima i pojedincima u zdravstvu i zajednici, a cilj mu je da pruži informacije o tome kada je upotreba LZO najprikladnija.
SZO će nastaviti da ažurira ove preporuke kada najnovije informacije postanu dostupne.

Preventivne mere u toku zaraze virusom COVID-19

Na osnovu dostupnih dokaza, virus COVID-19 prenosi se među ljudima bliskim kontaktom i kapljično, a ne vazdušnim putem. Ljudi koji su u najvećoj opasnosti od infekcije su oni koji su u bliskom kontaktu sa pacijentima zaraženim virusom COVID-19 ili koji se o njima brinu.

Preventivne i ublažavajuće mere su ključne kako u zdravstvu, tako i u javnim sredinama. Najefikasnije mere prevencije u javnim sredinama uključuju:
• Često održavanje higijene ruku utrljavanjem sredstva za pranje ruku na bazi alkohola ukoliko ruke nisu vidno prljave ili sapunom i vodom ukoliko jesu;
• Izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta;
• Upražnjavanje respiratorne higijene kašljanjem ili kijanjem u predelu svog savijenog lakta ili u maramicu, a zatim trenutno bacanje upotrebljene maramice;
• Nošenje medicinske maske ako imate respiratorne simptome i održavanje higijene ruku nakon bacanja maske;
• Održavanje socijalne udaljenosti (najmanje 1 m) od pojedinaca sa respiratornim simptomima.
Zdravstveni radnici zahtevaju dodatne mere predostrožnosti kako bi se zaštitili i sprečili prenos zaraze u zdravstvenom okruženju. Mere predostrožnosti koje treba da primene zdravstveni radnici koji se brinu o pacijentima zaraženim virusom COVID-19 uključuju odgovarajuću upotrebu LZO što uključuje odabir odgovarajuće LZO, kao i obuku kako se takva oprema oblači, uklanja i odlaže.
LZO je samo jedna od efikasnih mera u okviru paketa koji uključuje administrativne, inženjerske i kontrole zaštite životne sredine, kao što je opisano u prevenciji infekcija SZO i kontroli akutnih respiratornih i pandemijskih akutnih respiratornih infekcija u zdravstvu (1).
Navedene kontrole su ovde ukratko prikazane.
• Administrativne kontrole obuhvataju obezbeđivanje raspoloživih resursa za mere sprečavanja i kontrole infekcije, kao što je odgovarajuća infrastruktura, razvoj jasnih politika sprečavanja i kontrole infekcije, olakšan pristup laboratorijskim ispitivanjima, odgovarajuću trijažu i smeštanje pacijenata, adekvatan odnos osoblja u odnosu na pacijente, kao i obuku osoblja.
• Kontrola zaštite životne sredine i inženjerska kontrola imaju za cilj smanjenje širenja patogena i smanjenje kontaminacije površina i neživih objekata. Ovakve kontrole podrazumevaju pružanje odgovarajućeg prostora za omogućavanje održavanja socijalne udaljenosti od najmanje jednog metra među pacijentima i između pacijenata i zdravstvenih radnika i obezbeđivanje dostupnosti dobro provetrenih izolacionih prostorija za pacijente sa sumnjom ili potvrđenom zaraženošću virusom COVID-19.
COVID-19 izaziva respiratornu bolest različitu od oboljenja izazvanog virusom ebole, koja se prenosi putem zaražene telesne tečnosti. Zbog ovih razlika u prenošenju, neophodna LZO za COVID-19 se razlikuje od one koja se zahteva u slučaju zaraze virusom ebole. Konkretno, kombinezoni (koji se ponekad nazivaju i ebola LZO) nisu potrebni pri zbrinjavanju pacijenata zaraženih virusom COVID-19.

Prekidi u globalnom lancu snabdevanja LZO

Trenutna globalna zaliha LZO je nedovoljna, posebno kada su u pitanju medicinske maske i respiratori, očekuje se da će uskoro postati nedovoljno dostupni i zaštitni mantili, kao i naočare. Rastuća svetska potražnja – vođena ne samo brojem slučajeva zaraženih virusom COVID-19, već i dezinformacijama, paničnom kupovinom i nakupljanjem zaliha – rezultiraće daljim nedostatkom LZO na globalnom nivou. Kapacitet proširenja proizvodnje LZO je ograničen, a trenutna potražnja za respiratorima i maskama ne može se zadovoljiti, posebno ako se nastavi široka, neracionalna upotreba LZO.

Preporuke za optimizaciju dostupnosti LZO

S obzirom na globalni nedostatak LZO, sledeće strategije mogu olakšati optimalnu dostupnost LZO (slika 1).

Slika 1. Strategije za optimizaciju dostupnosti lične zaštitne opreme (LZO)(1) Smanjiti potrebu za LZO na najnižu moguću meru
Navedene intervencije mogu smanjiti potrebu za LZO na najnižu moguću meru, a istovremeno i zaštititi zdravstvene radnike i druge ljude od izloženosti virusu COVID-19 u zdravstvenim uslovima.
• Treba uzeti u obzir korišćenje telemedicine za procenu slučajeva za koje se sumnja da su zaraženi virusom COVID-19 (2), čime bi se smanjila potreba takvih osoba da odlaze u zdravstvene ustanove na pregled.
• Korišćenje fizičkih barijera u cilju smanjenja izloženosti virusu COVID-19, poput staklenih ili plastičnih prozora. Ovaj pristup se može primeniti u oblastima zdravstvene zaštite gde će pacijenti isprva biti primljeni, kao što su trijažni prostori, registarski pult na odeljenju hitne pomoći ili na pultu apoteke gde se prikupljaju lekovi.
• Zabranjivanje zdravstvenim radnicima da uđu u sobe pacijenata zaraženim virusom COVID-19 ukoliko nisu uključeni u direktnu negu. Uzeti u obzir paketne aktivnosti kako bi se umanjio broj ulaska u sobu (npr. proveravanje vitalnih znakova tokom davanja lekova ili dostavljanje hrane pacijentima od strane zdravstvenih radnika dok pružaju drugu vrstu nege) i planiranje koje će se aktivnosti obavljati u neposrednoj blizini bolesničkog kreveta.

U idealnom slučaju neće biti dozvoljene posete, ali ako to nije moguće, treba ograničiti broj posetioca na područja u kojima su izolovani pacijenti zaraženi virucom COVID-19; ograničiti količinu vremena koju posetioci mogu provesti u tom području i pružiti jasna uputstva o tome kako da se obuče i ukloni LZO i održava higijena ruku kako bi se izbegla samokontaminacija posetioca (pogledajte https://www.who.int/csr/resources/publications/putontakeoffPPE/en/ ).

(2) Voditi računa o racionalnoj i adekvatnoj upotrebi LZO
LZO treba koristiti na osnovu rizika od izloženosti (npr. vrsti aktivnosti) i dinamici prenosa patogena (npr. kontaktni, kapljični ili aerosol prenos). Prekomerna upotreba LZO imaće dalji uticaj na nestašicu snabdevanja.
Pridržavanjem sledećih preporuka obezbediće se racionalizacija upotrebe LZO.
• Vrsta LZO koja se koristi za negu pacijenata zaraženih virusom COVID-19 variraće u zavisnosti od okruženja i vrste osoblja i aktivnosti (Tabela 1).
• Zdravstveni radnici koji su uključeni u neposrednu negu pacijenata trebalo bi da koriste sledeću LZO: zaštitne mantile, rukavice, medicinsku masku i zaštitu očiju (zaštitne naočare ili štitnik za lice).
• Konkretno, za postupke generisanja aerosola (npr. intubacija traheja, neinvazivna ventilacija, traheostomija, kardiopulmonalna reanimacija, ručna ventilacija pre intubacije, bronhoskopija) zdravstveni radnici treba da koriste respirator, zaštitu očiju, rukavice i zaštitne mantile; kecelje, takođe, treba koristiti ukoliko zaštitni mantili nisu otporni na tečnost (1).
• Respiratori (npr. N95, FFP2 ili ekvivalentni standard) korišćeni su u dužem vremenskom periodu tokom prethodnih hitnih slučajeva javnog zdravlja koji uključuju akutne respiratorne bolesti kada je LZO nedostajalo (3). To se odnosi na nošenje istog respiratora tokom nege više pacijenata koji imaju istu dijagnozu bez uklanjanja, a dokazi govore da respiratori održavaju zaštitu kada se koriste duže vreme. Međutim, upotreba jednog respiratora duže od 4 sata može dovesti do nelagode i treba je izbegavati (4-6).
• U široj javnosti osobe sa respiratornim simptomima ili oni koje se brinu o pacijentima zaraženim virusom COVID-19 kod kuće trebalo bi da dobiju medicinske maske. Za dodatne informacije, pogledajte Kućna nega pacijenata sa sumnjom na novu koronavirusnu infekciju (COVID-19) koja se javljaju sa blagim simptomima, kao i upravljanje njihovim kontaktima (7).
• Za asimptomatske osobe ne preporučuje se nošenje maski bilo koje vrste. Nošenje medicinskih maski, kada to nije indikovano, može prouzrokovati nepotrebne troškove i teret nabavki i stvoriti lažni osećaj sigurnosti koji može dovesti do zanemarivanja drugih suštinskih preventivnih mera. Za dodatne informacije pogledajte Savet o upotrebi maski u zajednici, tokom kućne nege i u zdravstvenim ustanovama u kontekstu izbijanja novog koronavirusa (2019-nCoV) (8).

(3) Koordinisati mehanizme upravljanja lancem nabavke

Upravljanje zalihama LZO treba da bude koordinisano osnovnim nacionalnim i međunarodnim mehanizmima za upravljanje lancima snabdevanja koji uključuju, ali nisu ograničeni na:
• korišćenje LZO predviđanja koja se zasnivaju na racionalnim modelima kvantifikacije da bi se osigurala racionalizacija traženih zaliha;
• praćenje i kontrola zahteva za LZO iz zemalja i velikih reaktora;
• promovisanje upotrebe centralizovanog pristupa upravljanju zahtevima kako bi se izbeglo dupliranje zaliha i obezbeđivanje striktnog pridržavanja osnovnih pravila upravljanja zalihama radi ograničavanja rasipanja, prekomernog prikupljanja zaliha i osipanja zaliha;
• nadgledanje distribucije LZO od početka do kraja;
• praćenje i kontrola distribucije LZO iz prodavnica medicinskih ustanova.

Rukovanje teretom iz zemalja zahvaćenih epidemijom

Racionalizovana upotreba i distribucija LZO za rukovanje teretom koji dolazi iz zemalja zahvaćenih epidemijom COVID-19 ili u njih stiže uključuje praćenje navedenih preporuka:
• Nošenje maski bilo koje vrste nije preporučljivo za rukovanje teretom iz zemlje zahvaćenih epidemijom COVID-19.
• Rukavice nisu potrebne, osim ako se koriste za zaštitu od mehaničkih opasnosti, kao što su one koje mogu nastati prilikom rukovanja rapavim površinama.
• Važno je da upotreba rukavica ne zamenjuje potrebu za odgovarajućom higijenom ruku, što bi trebalo obavljati često, kao što je već opisano.
• Kada dezinfikujete zalihe ili palete, nije potrebna dodatna LZO što je uobičajeno preporučeno. Do danas ne postoje epidemiološke informacije koje bi sugerisale da je kontakt sa robom ili proizvodima koji su isporučeni iz zemalja pogođenih epidemijom COVID-19 bio izvor zaraze virusom COVID-19 kod ljudi. SZO će i dalje pažljivo pratiti razvoj epidemije virusa COVID-19 i po potrebi će ažurirati preporuke.

Tabela 1. Preporučena vrsta lične zaštitne opreme (LZO) koja se koristi u kontekstu zaraze virusom COVID-19, u skladu sa okruženjem, osobljem i vrstom aktivnosti (a)