Poštovani članovi RLKJIS, obaveštavamo Vas da do 01.10.2023 možete dostaviti predloge za priznanje čanu Komore u skladu sa Pravilnikom o priznanjima LKS.