Obaveštavaju se stranke iz predmeta Di-3-13-2019 koji je u postupku pred Sudom časti RLKJIS, da se glavna rasprava zakazana za 06.04.2020.godine u 11:00 neće držati zbog vanrednog stanja, i da će u skladu sa Uredbom o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja, donetom od strane Vlade RS (“Sl.glasnik br.41/2020), biti pismeno obavešteni o daljem toku postupka.