PODRUČNA KANCELARIJA RLKJIS – PROKUPLJE 

Opšta bolnica Prokuplje

Pasjačka 2

18400 Prokuplje

Jelena Jović

069/5537396

prokuplje@rlkjis.rs