KME bodovi

Poseban odbor za medicinsko obrazovanje RLKJIS je, imajući u vidu epidemiološku situaciju u RS, u kojoj članovi LKS nisu bili u mogućnosti da obezbede potrebne bodove sa predavanja iz KME, doneo sledeći:

ZAKLJUČAK:

Podržati on-line testove kao način obezbeđenja nedostajućih bodova iz KME, u tom cilju pozvati članove LKS sa u roku od 15 dana od objave na sajtu RLKJIS/ do 05.07.2020. godine/, ponude svoje on-line testove bez naknade, a čija bi se akreditacija realizovala preko LKS

 

Predsednik RLKJIS

Prof. dr Boris Đinđić