Danas, 18.04.2022. godine do 24.00 časova ističe rok za podnošenje kandidatura za članove Skupštine LKS i članove skupština RLK. Kancelarije u sedištu regionalnih lekarskih komora će danas, 18.04.2022. godine primati kandidature, koje se podnose lično, do 24.00 časova.
Rok za povlačenje kandidatura je do petka, 22.04.2022. godine do 24.00 časova, preko regionalnih lekarskih komora.