ODLUKE 3.sed PO JZ i PZZ DP

ODLUKE 3.sed PO JZ i PZZ DP

III redovna sednica PO zajavno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu održana 22.04.2019.godine u sedištu RLKJIS u Nišu

By PO za JZ i PZZ DP

ODLUKE 2.sed PO JZ i PZZ DP

ODLUKE 2.sed PO JZ i PZZ DP

II redovna sednica PO za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu, održana dana 07.03.2019.godine u sedištu RLKJIS u Nišu.

By PO za JZ i PZZ DP

ODLUKE 2. sed PO SiT DP

ODLUKE 2. sed PO SiT DP

II redovna sednica PO za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS održana dana 21.02.2019.godine

By PO za SiT u državnoj praksi

ODLUKE 2.sed PO za ME

ODLUKE 2.sed PO za ME

II redovna sednica PO za medicinsku etiku RLKJIS održana dana 12.02.2019.godine u Nišu.

By PO za ME

ODLUKE 2.sed PO za SP SN

ODLUKE 2.sed PO za SP SN

II redovna sednica Posebnog odbora za stručna pitanja i stručni nadzor RLKJIS, održana dana 28.01.2019.godine u Nišu.

By PO za SP i SN

ODLUKE 1.sed PO SP i SN

ODLUKE 1.sed PO SP i SN

I redovna sednica PO za stučna pitanja i stručni nadzor RLKJIS, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati na Medicinskom fakultetu u Nišu.

By PO za SP i SN

ODLUKE 1.sed PO PZZ PP

ODLUKE 1.sed PO PZZ PP

I redovna sednica PO za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati u sedištu RLKJIS na Medicinskom fakultetu u Nišu.

By PO za PZZ PP

ODLUKE 1.sed PO JZ i PZZ DP

ODLUKE 1.sed PO JZ i PZZ DP

I redovna sednica PO za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati na Medicinskom fakultetu u Nišu.

By PO za JZ i PZZ DP