Plan rada PO SiT DP za 2019

1. Aktivno učešće u predlaganju izmena i dopuna svih zakona iz oblasti zdravstva a koji se odnose na svakodnevni rad i status lekara u SIT zdravstvenoj zaštiti 2. Zalaganje za poboljšanje uslova rada lekara 3. Aktivno učešće u poboljšanju statusa i pololažaja lekara u društvu 4. Analiza primene IZIS-a i rad na poboljšanju i unapređenju […]

By PO za SiT DP