Redovni izbori za članove Skupštine Lekarske komore Srbije i članove skupština regionalnih lekarskih komora biće održani u nedelju 08. maja 2022. godine.

Svi redovni članovi Lekarske komore Srbije imaju pravo da uzmu učešće na izborima i izaberu svoje predstavnike u Skupštini LKS i skupštinama RLK. Glasanje se sprovodi po teritorijalnom principu, po izbornim jedinicama formiranim na teritoriji regionalnih lekarskih komora.