Kontakt

Lekarska komora Srbije Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju Tekući račun: 105-20338-28 PIB: 105062216 Matični broj: 17710532 Šifra delatnosti: 91120    Jovana Skerlića 25, 18000 Niš    018/292924    office@rlkjis.rs    www.rlkjis.rs    Rad sa strankama :  7:30 – 15:3...