Naredbom Ministarstva unutrašnjih poslova, od zabrane kretanja izuzeti su svi zdravstveni radnici koji imaju licencu. Da bi se ostvarilo to pravo potrebno je da svaki lekar ima kod sebe legitimaciju komore (ID karticu) ili kopiju licence.

NAREDBA