Poštovani članovi,

Obaveštavamo Vas da je donet novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti dana 03.04.2019 godine, da je objavljen u Službenom glasniku br. 25/19 i da stupa na snagu, odnosno počinje da se primenjuje od dana 11.04.2019. godine.
Novim Zakonom su uvedene izmene u postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci.
Napominjemo sledeće:
Članom 183. Zakona je predviđen postupak obnavljanja licence, gde je propisano da zdravstveni radnik podnosi zahtev za obnavljanje licence Komori najkasnije 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.
U skladu sa navedenim, obaveštavamo Vas da propisane rokove neophodno je poštovati, iz razloga što u postupku obnavljanja licence Komora je obavezna da upućuje zahtev za proveru iz kaznene evidencije MUP RS za svakog lekara pojedinačno i da tek nakon dobijanja navedenih podataka, Komora sprovodi postupak obnove licence. Provere podataka zahtevaju određeno vreme, i postoji rizik da ukoliko se zahtev za obnovu licence ne podnese u zakonskom roku, može dovesti do toga da licenca ne bude obnovljena u roku.
Posebno ističemo da poštovanje gore navedenih rokova je neophodno iz razloga što je članom 184. Zakona, predviđena obaveza Komore da najkasnije u roku od 24 sata, obaveštava zdravstvenu inspekciju, organizaciju obaveznog zdravstvenog osiguranja i poslodavca o neobnovljenim, odnosno oduzetim licencama.
Takođe, ističemo da je novina da se zdravstvenom radniku preko 70 godina starosti licenca može izdati samo na period od godinu dana.
Zdravstveni radnik, korisnik starosne penzije, uz zahteva za izdavanje i obnavljanje licence podnosi i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje zdravstvene delatnosti.