1.Na osnovu odluke Skupštine Lekarske komore Srbije, koja se primenjuje počev od 14.08.2020. godine, svi zahtevi za isplatu solidarne pomoći u slučajevima obolelih od COVID 19, tretiraće se kao teška bolest sa komplikacijama, uskladu sa Pravilnikom o solidarnoj pomoći članovima LKS, o čemu će odlučivati Komisija Fonda solidarne pomoći RLKJIS.

Uz zahtev za dodelu pomoći , neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Zahtev za dodelu solidarne pomoći
  • Dokaz o pozitivnom testu na COVID 19,
  • Dokaz o bolničkom lečenju,
  • Dokaz da je u toku bolničkog lečenja korišćena potpora kiseonikom

2.Odluka Skupštine LKS o isplati donacije porodici lekara preminulog od posledica bolesti zbog COVID 19, ostaje na snazi.

Uz zahtev je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju: