KME bodovi

Obaveštavamo Vas da na portalu RLKJIS možete da proverite stanje Vaših bodova KME, kao i pregled osnovnih ličnih podataka koje ste dostavili stručnoj službi RLKJIS.

Ukoliko se Vaši podaci ne slažu sa prikazanim stanjem, molimo Vas da obavestite stručnu službu RLKJIS o promeni.

Za prijavu koristite Vaš broj licence i JMBG.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte stručnu službu.

https://portal.rlkjis.rs