Poštovani lekari, članovi regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, obaveštavamo Vas da je 11.04.2019 godine, stupio na snagu novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Zakon o zdravstvenoj zastiti.pdf